Đi Quy Nhơn chiêm bái tượng Phật đôi linh thiêng

Nhiều người đi Quy Nhơn thường chỉ biết đến các địa điểm du lịch Quy Nhơn nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… Tuy nhiên, có một điểm đến mà bạn cần note lại để không phải tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ. Đó chính là tượng Phật đôi cao nhất Việt Nam.