膼i homestay 膼i ph瓢峄 膼i resort 膼i v峄 qu锚

QUY NH茽N IN YOUR EYES 馃懜馃徎

30/09/2019

馃専 Di chuy峄僴: t峄 m矛nh ch峄峮 xe gi瓢峄漬g n岷眒 Ph煤c Thu岷璶 Th岷 – gi谩 v茅 240K/ng瓢峄漣 v脿 40K/ng瓢峄漣 ti峄乶 膬n.
馃専 Ch峄 峄: tr瓢峄沜 khi 膽i m矛nh c农ng t矛m hi峄僽 1 v脿i homestay v脿 kh谩ch s岷. V脿 t峄 m矛nh quy岷縯 膽峄媙h ch峄峮 Oh Homestay Quy Nh啤n. 膼i峄乽 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ph貌ng t峄 m矛nh 膽岷穞 膽ang trong th峄漣 gian s峄痑 ch峄痑 n锚n anh ch峄 膽茫 chuy峄僴 c岷 team sang ks Ph瓢啤ng 膼么ng. Kh谩ch s岷 si锚u 膽岷筽, v峄玜 m峄沬 ho岷 膽峄檔g ch峄 h啤n 2 th谩ng th么i. C谩ch home v脿i b瓢峄沜 ch芒n th么i. 馃グ Gi谩 ph貌ng 2 膽锚m + ph峄 thu l脿 940K.
馃専 Xe m谩y: t峄 m矛nh m瓢峄沶 xe t岷 Home. Do team to脿n n峄 n锚n m矛nh m瓢峄沶 xe tay ga AB 140K/ng脿y. X膬ng 100K/chi岷縞.

馃幎 膼峄媋 膽i峄僲 check-in:
鈾︼笍Oh Homestay: V峄玜 膽岷穞 ch芒n xu峄憂g Quy Nh啤n, g峄璱 h脿nh l铆 xong, t峄 m矛nh ch峄 v脿i b峄ヽ 岷h 峄 Homestay. View l锚n 岷h c峄眂 膽峄塶h, th铆ch h峄 s峄憂g 岷 nha mn.
鈾︼笍K矛 co:
– 9h s谩ng b岷璽 Google l锚n v脿 di chuy峄僴 膽岷縩 K矛 Co. 膼i ngang c岷 Th峄 N岷 qu谩 瓢 l脿 xu岷 s岷痗.
– 膼岷縩 K矛 Co t峄 m矛nh th岷璽 s峄 ng峄 ng脿ng trc v岷 膽岷筽 峄 膽芒y. N瓢峄沜 bi峄僴 峄 膽芒y c贸 hai m脿u r玫 r峄噒, 峄 g岷 b峄 l脿 l脿 m脿u xanh lam trong v岷痶, c贸 th峄 nh矛n th岷 t岷璶 膽谩y, 膽i d岷 ra xa n瓢峄沜 bi峄僴 c贸 m脿u xanh 膽岷璵. T峄 m矛nh ch峄 kh谩 nhi峄乽 岷h 峄 膽芒y. Ti岷縞 l脿 h么m t峄 m矛nh 膽i s贸ng to gi贸 l峄沶 qu谩 n锚n ch瓢a tr岷 nghi峄噈 膽i cano 膽瓢峄
– Tui m矛nh di chuy峄僴 ra K矛 Co b岷眓g xe m谩y. Mua v茅 v脿o c峄昻g v脿 v茅 trung chuy峄僴 ra K矛 Co. 100K/v茅.
– Mua v茅 v脿o c峄昻g xong di chuy峄僴 xe m谩y 膽岷縩 tr岷 trung chuy峄僴. 膼瓢峄漬g c农ng kh么ng kh贸 l岷痬. T峄 m矛nh d峄玭g l岷 v脿 ch峄 dc v脿i b峄ヽ 岷h 膽岷筽. Ng岷痬 c岷h bi峄僴 si锚u 膽岷筽 lu么n. 膼岷縩 n啤i g峄璱 xe r峄搃 h峄 s岷 膽瓢a ra b茫i t岷痬.
鈾︼笍 Eo gi贸:
– V矛 Eo gi贸 s谩t b锚n K矛 co n锚n 膽i xong K矛 co t峄 m矛nh gh茅 qua eo gi贸 lu么n.
– N岷眒 trong khu d芒n c瓢 n锚n n岷縰 ko bi岷縯 膽瓢峄漬g c贸 th峄 h峄廼 ng瓢峄漣 d芒n 膽峄媋 ph瓢啤ng nha.
– C岷h 峄 eo gi贸 th矛 kh峄廼 b脿n r峄搃. View ch峄 岷h c峄眂 膽峄塶h. V茅 25K/ng瓢峄漣, g峄璱 xe 20K/chi岷縞.
– Th峄漣 膽i峄僲 膽岷筽 nh岷 膽峄 膽岷縩 Eo Gi贸 l脿 t峄 th谩ng 4-9, khi tr峄漣 kh么ng c贸 b茫o v脿 l貌ng v峄媙h k铆n gi贸.
鈾︼笍 Th谩p 膽么i:
– 膼i峄僲 膽岷縩 ti岷縫 theo c峄 t峄 m矛nh l脿 th谩p 膽么i. V茅 v脿o c峄昻g 20K/ng瓢峄漣. Gi峄 xe 3K/xe.
– L煤c m矛nh 膽i tr峄漣 膽ang m瓢a n锚n ch峄 ko 膽c nhi峄乽 岷h. Tr峄漣 c农ng 芒m u 馃槪 Nh瓢ng m脿 l锚n 岷h c农ng ok l岷痬 hihi.
鈾︼笍 Cococamp:
– Cococamp l脿 qu谩n cafe view bi峄僴, c贸 cano sang H貌n kh么 nh瓢ng m脿 h么m m矛nh 膽i s贸ng l峄沶 n锚n t峄 m矛nh ch峄 峄 cococamp th么i.
– View c峄眂 膽峄塶h, t峄 m矛nh ch峄 膽瓢峄 ng脿n t岷 s峄憂g 岷 峄 膽芒y lu么n. Gi谩 n瓢峄沜 c农ng r岷 r岷. Ch峄 t峄 20K.
鈾︼笍 O.SIX resort B茫i X岷縫 Quy Nh啤n
– Anh ch峄 home c贸 h瓢峄沶g d岷玭 m矛nh nh峄痭g 膽峄媋 膽i峄僲 g岷 th脿nh ph峄, v脿 膽芒y l脿 1 trong nh峄痭g 膽峄媋 膽i峄僲 t峄 m矛nh ch峄峮.
– 膼瓢峄漬g 膽i kh么ng qu谩 xa nh瓢ng QL1D kh煤c cua r岷 nguy hi峄僲. N锚n 膽i s峄沵 v峄 s峄沵 膽峄 膽c an to脿n nh岷 nha.
– V茅 v脿o c峄昻g 140K/4ng t铆nh lu么n gi峄 xe v脿 n瓢峄沜 su峄慽. View resort kh谩 l脿 膽岷筽 v脿 v岷痭g. R岷 铆t kh谩ch du l峄媍h 膽岷縩. H么m m矛nh 膽i h岷 nh瓢 kh么ng c贸 ai. L煤c v峄 th矛 c贸 1 v脿i nh贸m v么 sau th么i.
– T峄 m矛nh ch峄 c农ng nhi峄乽 岷h 膽岷筽 峄 膽芒y.
鈾︼笍 Surf Bar:
– Qu谩n cafe view bi峄僴 n脿y h岷 h岷縯 ai 膽岷縩 Quy Nh啤n c农ng 膽茫 check-in.
– View bi峄僴 c峄眂 膽岷筽, t峄 c峄昻g b瓢峄沜 v脿o l脿 c贸 1 ngh矛n t岷 岷h s峄憂g 岷.
– N瓢峄沜 峄 膽芒y c农ng kh谩 峄昻. Kh么ng ngon so v峄沬 m矛nh. Gi谩 c农ng t岷 trung ko 膽岷痶 l岷痬. T峄 m矛nh u峄憂g 4 ly tc 120K.

馃幎 Qu谩n cafe 膽茫 check-in:

鈾︼笍Oliver’s House – 170 Nguy峄卬 Th谩i H峄峜
鈾︼笍T.Cafe – 146 膼么 膼峄慶 B岷
鈾︼笍Cascara – 65A Ho脿ng Di峄噓
馃拋馃徎膼岷穋 膽i峄僲 chung c峄 3 qu谩n n脿y l脿 gi谩 kh谩 r岷. N瓢峄沜 ngon. Nh芒n vi锚n nhi峄噒 t矛nh. T峄 m矛nh c农ng tranh th峄 check-in v脿i g贸c s峄憂g 岷 峄 膽芒y!!!!

馃幎 膼岷縩 Quy Nh啤n 膬n g矛?

鈾︼笍B煤n r岷
鈾︼笍B煤n th峄媡 n瓢峄沶g
鈾︼笍B煤n ri锚u
鈾︼笍B煤n ch岷 c谩
鈾︼笍B谩nh x猫o t么m nh岷
鈾︼笍B煤n s峄゛
鈾︼笍M矛 qu茫ng
鈾︼笍Kem tr峄檔
鈾︼笍L岷玼 b貌 S啤n – Nguy峄卬 Th谩i H峄峜
鈾︼笍峄恈 Th煤y Ki峄乽
鈾︼笍B谩nh m矛 ch岷
鈾︼笍Ch岷 nem cu峄憂

V脿i 膽i峄乽 v峄 Quy Nh啤n:
馃尰聽T峄 m矛nh g岷 b峄 b峄檔 b峄 S脿i Th脿nh, l脿m 1 chuy岷縩 Quy Nh啤n x玫a stress. Nh瓢ng th岷璽 s峄 Quy Nh啤n kh么ng l脿m m矛nh th岷 v峄峮g.
馃尰聽膼峄 膬n 峄 膽芒y kh谩 h峄 kh岷﹗ v峄 v峄沬 t峄 m矛nh. C贸 nhi峄乽 m贸n t峄 m矛nh 膬n 膽岷縩 l岷 th峄 2.
馃尰聽C岷h v岷璽 峄 膽芒y th岷璽 s瓢 r岷 膽岷筽, nh矛n qua 岷h c贸 l岷 s岷 ko di峄卬 t岷 膽c c岷h 膽岷筽 膽岷縩 m峄ヽ n脿o 膽芒u.
馃尰聽Ng瓢峄漣 d芒n c峄眂 k矛 th芒n thi峄噉, m矛nh r岷 岷 t瓢峄g v峄沬 ng瓢峄漣 d芒n n啤i 膽芒y. C谩c b岷 kh么ng bi岷縯 膽瓢峄漬g c峄 h峄廼 ng瓢峄漣 d芒n cho d峄 膽i.
馃幎聽T峄昻g chi ph铆 c峄 chuy岷縩 膽i n脿y t岷 2tr/ng瓢峄漣, ch瓢a t铆nh qu脿 c谩p. Do t峄 m矛nh 膽i ngay m霉a m瓢a b茫o n锚n ch瓢a l岷穘 ng岷痬 san h么, 膽i cano ra 膽岷 膽瓢峄. T峄 m矛nh c农ng kh么ng 膬n h岷 s岷. N岷縰 b岷 n脿o 膽i m脿 mu峄憂 tr岷 nghi峄噈 h岷縯 膽峄媋 膽i峄僲 膬n ch啤i 峄 Quy Nh啤n th矛 t岷 3tr l脿 峄昻 r峄搃 岷.
馃幎聽H矛nh 岷h:
馃専M矛nh ch峄 camera th瓢峄漬g Iphone Xsmax. Ch峄塶h m脿u Xanh Pastel app Lightroom. (s岷 up c么ng th峄ヽ sau)
馃専Gh茅p ch峄 app Picsart. Typo m矛nh s瓢u t岷 tr锚n m岷g.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply