MINGALABAR BURMA 馃嚥馃嚥 BAGAN – MANDALAY – YANGON

10/12/2019

MINGALABAR BURMA 馃嚥馃嚥

BAGAN – MANDALAY – YANGON

#checkinMyanmar

Tr岷 nghi峄噈 5n4d chuy岷縩 膽i k峄 ni峄噈 14 n膬m bi岷縯 nhau c峄 2 c么 b岷 th芒n 馃グ

Hi c岷 nh脿, 膽岷 th谩ng 12 v峄玜 r峄搃 cminh v峄玜 c贸 chuy岷縩 膽i th煤 v峄 膽岷縩 Burma/Myanmar. V矛 l脿 l岷 膽岷 膽i n瓢峄沜 ngo脿i t峄 t煤c n锚n m矛nh 膽茫 膽峄峜 g岷 nh瓢 h岷縯 t岷 c岷 c谩c review trong #checkinvietnam 膽峄 c贸 s峄 chu岷﹏ b峄 t峄憈 nh岷, hy v峄峮g nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 c峄 cminh trong chuy岷縩 膽i n脿y c贸 th峄 gi煤p 铆ch cho c谩c b岷 馃槈

Day 1:

Ch煤ng m矛nh bay l煤c 16h30 v脿 膽岷縩 s芒n bay Yangon l煤c 18h10, th峄 t峄 nh岷璸 c岷h v么 c霉ng 膽啤n gi岷. V矛 l脿 kh峄慽 Asean kh么ng c岷 visa n锚n ch煤ng m矛nh c农ng ch岷硁g c岷 vi岷縯 t峄 khai nh岷璸 c岷h lu么n, c岷 h峄 chi岷縰 qua c峄璦 h岷 quan nh岷璸 c岷h cho h峄 膽贸ng d岷 l脿 xong. S芒n bay 峄 膽芒y b茅 h啤n sbay N峄檌 B脿i nhi峄乽 n锚n kh么ng s峄 l岷 膽芒u. L煤c ra nh矛n th岷 r岷 nhi峄乽 b谩c t脿i x岷 膽峄﹏g ch脿o m峄漣 kh谩ch 膽i taxi, ai n岷 膽峄乽 m岷穋 v谩y longyi tr么ng ng峄 gh锚. H峄 c貌n nhai tr岷 n峄痑 n锚n n岷縰 ai nh矛n kh么ng quen s岷 h啤i gi岷璽 m矛nh t铆 hehe l岷 膽峄 ra s岷h vi峄嘽 膽岷 ti锚n cminh l脿m l脿 膼峄擨 TI峄N, v矛 膽茫 膽峄峜 review r岷 nhi峄乽 tr瓢峄沜 khi 膽i n锚n cminh 膽峄昳 ti峄乶 Vi峄噒 ra USD t峄 Vi峄噒 Nam r峄搃. Nh矛n sang g贸c b锚n ph岷 s岷h c贸 3 qu岷 膽峄昳 ti峄乶, th岷 qu岷 c贸 m峄ヽ 膽峄昳 ti峄乶 cao nh岷 l脿 cminh v么 (ng脿y h么m 膽贸 ch煤ng m矛nh 膽峄昳 t峄 gi谩 Usd v脿 Kyats l脿 1=1508). V脿 膽瓢啤ng nhi锚n c农ng gi峄憂g nh瓢 nh峄痭g b岷 膽茫 膽i v峄 review, ti峄乶 c贸 n岷縫 g岷 l脿 h峄 kh么ng nh岷璶. Cminh 膽峄昳 2 t峄 100usd, c贸 1 t峄 kh谩 ph岷硁g ch峄 h啤i qu膬n g贸c t岷筼, h峄 soi r岷 k末 t峄 ti峄乶 sau 膽贸 b岷 m谩y t铆nh auto t峄 gi岷 t峄 l峄 chuy峄僴 膽峄昳 c貌n 1480. Cminh h峄廼 th矛 h峄 ch峄 ch峄 v脿o n岷縫 g岷 峄 gi峄痑 t峄 ti峄乶 (eo 啤i th岷 m脿 c农ng nh矛n ra 馃槀). Ok ch岷 nh岷璶. 膼岷縩 t峄 th峄 2 m峄沬 tinh ph岷硁g l矛 h峄 v岷玭 auto gi岷 xu峄憂g c貌n 1503 trong khi t峄 gi谩 tr锚n b岷g 膽i峄噉 t峄 l脿 1508. Cminh h峄廼 l岷 n峄痑 th矛 h峄 n贸i ti岷縩g Anh mix ti岷縩g Myanmar th矛 ai m脿 hi峄僽 膽瓢峄 馃ぃ Sau khi 膽峄昳 xong mua sim trong s芒n bay r峄搃 膽i taxi ra b岷縩 xe b岷痶 xe 膽i Bagan th锚m c岷 mua 铆t hqua mang l锚n xe c农ng ch瓢a h岷縯 100usd c啤. N锚n khuy锚n b岷 n脿o c农ng 膽i 1-2ng l峄媍h tr矛nh nh瓢 cminh th矛 c贸 th峄 膽峄昳 tr瓢峄沜 100usd 峄 s芒n bay sau 膽贸 ra Bank 膽峄昳 Ok h啤n 膽贸 nha.

Ra ngo脿i c峄璦 l脿 b岷痶 taxi 膽i ra b岷縩 xe Aung Mingalar, search Grab gi谩 9-10k kyats. H峄廼 tr峄眂 ti岷縫 th矛 h峄 b谩o 10k, cminh m岷穋 c岷 xg c貌n 8k. H么m cminh 膽i b谩c t脿i 膽i 膽瓢峄漬g t岷痶 n锚n 膽i kh谩 nhanh, d霉 t岷痗 膽瓢峄漬g nh瓢ng t岷 20′ l脿 膽岷縩 b岷縩 xe r峄搃. N岷縰 膽i 膽瓢峄漬g th岷硁g th矛 kho岷g t岷 40′ c啤. Ti峄噉 cminh n贸i chuy峄噉 v峄沬 b谩c t脿i v脿 h峄廼 gi谩 膽岷穞 xe 膽i tham quan Yangon sau 膽贸 膽瓢a ra s芒n bay 膽i v峄 v脿o ng脿y th峄 5. Gi谩 b谩c b谩o 40k kyats. B谩c b岷 n岷縰 book xe 膽i tham quan 1 ti岷縩g l脿 10k, 2 ti岷縩g l脿 20k…(n贸i g矛 n峄痑 kh么ng hi峄僽 馃槄).

膼岷縩 b岷縩 xe b谩c t脿i t岷璶 t矛nh ch峄 cho cminh 膽岷縩 v膬n ph貌ng c峄 h茫ng xe JJ v矛 cminh c贸 n贸i chuy峄噉 l脿 膽i h茫ng n脿y. Nh矛n b峄 ngo脿i th岷 xe x峄媙 ph岷縯, l锚n xe 膽煤ng l脿 x峄媙 th岷璽. Gi谩 v茅 t铆nh ra c贸 h啤n 300/v茅 m脿 膽i 10 ti岷縩g 膽峄搉g h峄 馃檮(r岷 th岷 nh峄). Ch瓢a l锚n xe th矛 c贸 2 c么 ti岷縫 xinh x岷痭 nh峄 nh岷痭 nh岷痗 nh峄 膽岷縩 gi峄 r l锚n xe 膽锚 c谩c m谩 么i, l锚n r峄搃 th矛 膽瓢峄 ph谩t 膽峄 膬n nh岷 v脿 ch膬n, c贸 s岷祅 1 chai n瓢峄沜 l峄峜, l岷 c貌n m峄漣 u峄憂g coca or orange n峄痑 馃榿. Gh岷 ng峄搃 tho岷 m谩i, 膽峄噈 ch芒n 锚m 谩i. Xe d峄玭g 膽峄 ngh峄 ng啤i v峄 sinh 2 l岷 l煤c 11h 膽锚m v脿 3h s谩ng. Nhi峄噒 膽峄 ngo脿i tr峄漣 th峄漣 gian n脿y bu峄昳 t峄慽 t岷 25 膽峄 C, tr锚n xe t岷 21-22 膽峄 n锚n kh么ng qu谩 l岷h. Tr锚n xe c贸 ch膬n m峄弉g r峄搃 n锚n khuy锚n c谩c b岷 s峄 l岷h th矛 l岷 th锚m kh膬n ho岷 ti岷縯 to ho岷穋 mang 1 谩o kho谩c gi贸 m峄弉g 膽i l脿 ok (cminh 膽峄峜 review th岷 c谩c b岷 b岷 tr锚n xe l岷h l岷痬 v峄沬 si锚u l岷h l脿m m峄梚 膽峄゛ mang 谩o kho谩c d脿y 膽i cu峄慽 c霉ng ch峄 c岷 trong vali 馃槵).

Day 2:

Cminh 膽岷縩 b岷縩 xe Bagan l煤c 5h20, v脿 b峄焛 v矛 膽茫 li锚n h峄 v峄沬 b岷 U Kyaw Ko Lunn n锚n cminh kh么ng h峄 c贸 k岷 ho岷h tr瓢峄沜 g矛 cho Bagan c岷. Ch峄 l瓢u l岷 m峄檛 v脿i b峄ヽ 岷h 膽岷筽 th岷 tr锚n fb ho岷穋 insta ch峄 t岷 Bagan v脿 膽瓢a cho b岷 岷 xem, b岷 岷 s岷 n贸i c贸 膽岷縩 ch峄 膽贸 膽瓢峄 hay kh么ng. V矛 sao kh么ng? B岷 岷 b岷 n膬m 2016 c贸 5 ng n瓢峄沜 ngo脿i 膽岷縩 du l峄媍h t岷 Bagan do tr猫o l锚n ch霉a n锚n 膽茫 ng茫 t峄 vong, do v岷瓂 Ch铆nh ph峄 膽茫 c岷 m峄檛 s峄 n啤i kh么ng 膽瓢峄 tr猫o l锚n 膽贸 膽峄 ch峄 岷h. Ngo脿i ra b岷 岷 c貌n 膽瓢a cminh 膽i 膬n u峄憂g 峄 nh峄痭g 膽峄媋 ch峄 l峄媍h s峄, view 膽岷筽, gi谩 c岷 h峄 l媒. Th岷璽 s峄 chuy岷縩 膽i Myanmar n脿y m矛nh th岷 may m岷痭 v脿 h脿i l貌ng nh岷 l脿 g岷穚 膽瓢峄 b岷 岷, v峄玜 l脿m t脿i x岷 v峄玜 l脿m tourguide v峄玜 l脿m photographer cho cminh. B岷 岷 n贸i m峄沬 膽岷 t瓢 1 岷籱 m谩y c啤 膽峄 ch峄 岷h cho kh谩ch 膽瓢峄 1 th谩ng thui, nh瓢ng m矛nh th岷 b岷 岷 ch峄 r岷 Ok v脿 hi峄僽 媒 kh谩ch h脿ng.

Sau khi 膽贸n cminh mu峄憂 膽i ng岷痬 b矛nh minh lu么n nh瓢ng do c么 b岷 膽i c霉ng m矛nh h啤i m峄噒 v脿 say xe n锚n cminh v峄 ksan c岷 膽峄. R岷 tuy峄噒 l脿 ks 膽峄搉g 媒 cho cminh check in s峄沵, thu x岷縫 ph貌ng v脿 膽瓢a ch矛a kho谩 cho cminh lu么n m脿 kh么ng thu ph峄 ph铆 g矛 h岷縯 馃憤馃徎 Ksan view 膽岷筽, c贸 rooftop bu峄昳 s谩ng v峄玜 膬n s谩ng tr锚n 膽贸 v峄玜 ng岷痬 b矛nh minh v脿 khinh kh铆 c岷 (KKC) lu么n. 脌 m脿 cminh c貌n 膽瓢峄 m瓢峄 longyi v脿 xe 膽岷 mi峄卬 ph铆 t岷 ksan n峄痑 hihi, ksan c农ng h峄 tr峄 膽岷穞 v茅 xe t峄 Bagan 膽i Mandalay lun nha.

6:15 cminh r峄漣 ksan 膽i ng岷痬 b矛nh minh, 膽岷縩 n啤i th矛 mu峄檔. M岷穞 tr峄漣 膽茫 l锚n, khinh kh铆 c岷 膽茫 bay cao. Nh瓢ng b峄焛 v矛 quang c岷h tho谩ng 膽茫ng, n茅t c峄 k铆nh v脿 l岷 膽岷 ti锚n th岷 t岷璶 m岷痶 KKC 膽茫 khi岷縩 cminh ph岷 峄 l锚n ph岷 kh铆ch. Ch峄 v脿i b峄ヽ 岷h th矛 n岷痭g 膽茫 l锚n kh谩 cao, cminh di chuy峄僴 膽岷縩 1 ng么i 膽峄乶 g岷 膽贸 膽峄 ch峄 岷h, sau 膽贸 膽i 膬n s谩ng. Nh峄痭g n啤i cminh 膽茫 膽岷縩 tham quan t岷 Bagan:

Shwesandaw Pagoda

Ashin Arahan Monastery (n啤i cminh ng岷痬 b矛nh minh l猫)

Pyatthetgyi Pagoda

Nan Myint Tower ( 膬n s谩ng 峄 膽芒y l脿 膽峄 Th谩i v脿 Trung Qu峄慶. C贸 th峄 ng岷痬 b矛nh minh t峄 to脿 th谩p n脿y)

Fantasia Garden (膬n tr瓢a t岷 膽芒y view s么ng 膽岷筽 d峄 ng峄 qu锚n do gi贸 m谩t hiu hiu chim h贸t liu riu 馃榿)

Lemyethna Temple

Nyaung U Golf road (膽瓢峄漬g 膽i t峄沬 ch峄 t岷璸 k岷縯 v脿 th岷 KKC 膽贸, ch峄 岷h h脿ng c芒y 峄 膽芒y r岷 膽岷筽).

Bu Phaya (n啤i ng岷痬 ho脿ng h么n tr锚n s么ng)

Day 3:

S谩ng h么m nay ch煤ng m矛nh ti岷縫 t峄 膽i ng岷痬 b矛nh minh, m岷穋 d霉 膽茫 h岷筺 d岷瓂 l煤c 05:30 膽岷縩 05:45 ch煤ng m矛nh m峄沬 ra kh峄廼 KS 馃榿. 膼岷 ti锚n ch煤ng m矛nh 膽i ng岷痬 KKC 峄 Nyaung U Golf Club v峄沬 c峄 li r岷 g岷, ch瓢a bao gi峄 trong 膽峄漣 m矛nh 膽瓢峄 nh矛n t岷璶 m岷痶 khinh khi c岷 l峄沶 膽岷縩 nh瓢 v岷瓂. Sau 膽贸 ti岷縫 t峄 膽i ng岷痬 b矛nh minh, ti岷縩g chim h贸t r峄檔 r脿ng ch脿o 膽贸n 谩nh n岷痭g b矛nh minh 膽岷 ti锚n trong ng脿y. Xa xa l脿 nh峄痭g chi岷縞 KKC xanh 膽峄 v脿ng, Bagan 膽岷筽 y锚n 岷!

Ng岷痬 b矛nh minh 膽岷縩 7h h啤n th矛 cminh v峄 KS 膬n s谩ng tr锚n t岷g th瓢峄g, v岷玭 c貌n nh矛n th岷 KKC 峄 xa xa. 膼峄 膬n 峄 Ks ko nhi峄乽 nh瓢ng m矛nh ngh末 ko th峄 膽貌i h峄廼 1 n啤i nh瓢 Bagan ph岷 ti峄噉 nghi nh瓢 H脿 N峄檌 膽瓢峄. Sau 膽贸 cminh v峄 ph貌ng v脿 cbi 膽峄 di chuy峄僴 ra ch霉a Ananda, b锚n ngo脿i ch霉a 膽岷筽 l岷痬 mng 膽峄﹏g g贸c n脿o ch峄 c农ng deep l岷痬 lu么n. Cminh tham quan 膽岷縩 11:30 th矛 v峄 KS check out sau 膽贸 di chuy峄僴 ra b岷縩 xe b岷痶 xe 膽i Mandalay l煤c 2 gi峄. 膼岷縩 b岷縩 xe tr瓢峄沜 h岷硁 1 ti岷縩g, m脿 b岷 Kyaw Ko c貌n v脿o qu谩n n瓢峄沜 ng峄搃 膽峄 cminh check v茅 check th么ng tin Ok r峄搃 xe l膬n b谩nh r峄搃 m峄沬 y锚n t芒m v峄 nh脿 c啤. Nhi峄噒 t矛nh th岷璽 s峄 铆 馃槉 膽岷縩 bxe Mandalay l煤c 6h t峄慽, book grab v峄 KS Nova. KS ph貌ng h啤i b茅 nh瓢ng s岷h s岷 v脿 trang tr铆 h峄 l媒. Cminh 膬n t峄慽 t岷 Hotpot Garden, 膽芒y l脿 n啤i b岷 m矛nh ng瓢峄漣 Myanmar g峄 媒 t峄沬. B岷 n脿o 膬n 膽瓢峄 nhi峄乽 v脿 mu峄憂 cung c岷 vitamin sau m岷 ng脿y b锚u n岷痭g h铆t b峄 th矛 t峄沬 膽芒y nh茅. 膫n ki峄僽 buffet c岷 l岷﹗ v脿 n瓢峄沶g, full option t峄 th峄媡 b貌, g脿, l峄, h岷 s岷 膽岷縩 rau, n岷, ng么 nh煤ng l岷﹗ l岷 膽谩 s芒n sang c岷 ch猫, b谩nh, kem v脿 th峄ヽ 膬n x脿o n岷 s岷祅. 2 膽峄゛ 膬n cminh 膽i 膬n kh谩 mu峄檔 l煤c h啤n 8h t峄沬 10h k茅m h峄 cbi 膽贸ng c峄璦 m峄沬 v峄 馃ぃ m脿 r岷 d茫 man 11k ch岷/ng瓢峄漣.

Day 4:

Sau m岷 ng脿y d岷瓂 s峄沵 ng岷痬 b矛nh minh th矛 2 膽峄゛ cminh ng峄 1 gi岷 th岷璽 膽茫, 7h k茅m m峄沬 d岷瓂. L岷 m岷 9h m峄沬 l锚n 膬n s谩ng tr锚n t岷g 膬n c峄 KS.

10h k茅m xu岷 ph谩t 膽i tham quan c谩c 膽i峄僲 n峄昳 ti岷縩g c峄 Mandalay. Cminh g峄峣 B谩c t脿i x岷 Grab m脿 cminh 膽茫 book tr锚n app 膽i 膬n l岷﹗ t峄慽 qua, v矛 sim m矛nh h岷縯 ti峄乶 ko g峄峣 膽瓢峄 n锚n nh峄 l峄 t芒n g峄峣 v脿 h峄廼 gi谩 膽i tham quan 膽i峄僲 khu Royal Place, Kuthodaw, Sandamuni, Mingun v脿 c岷 Ubein gi谩 50.000 kyats (m矛nh h峄廼 l峄 t芒n th矛 h峄 b岷 gi谩 t峄憈 膽岷 v矛 膽i kho岷g 1 ti岷縩g 膽峄搉g h峄 ra khu Mingun 峄 ngo岷 th脿nh 膽茫 m岷 45.000kyats r峄搃). B谩c t脿i x岷 r岷 nhi峄噒 t矛nh d岷玭 m矛nh 膽i mua v茅, gi峄沬 thi峄噓 c谩c 膽i峄僲 (d霉 m矛nh kh么ng hi峄僽 l岷痬) v脿 r岷 th芒n thi峄噉. L煤c cminh v峄 KS check out c贸 h岷筺 b谩c 膽贸n l煤c 1:30, th岷 n脿o l岷 ko 膽峄 媒 th峄漣 gian n锚n 2:00 m峄沬 xu峄憂g th岷 B谩c ch峄 v脿 c瓢峄漣 r岷 t瓢啤i khi cminh xin l峄梚. M峄檛 膽i峄僲 c峄檔g to 膽霉ng d脿nh cho B谩c l脿 l煤c cminh ch峄 岷h 峄 Mingun r岷 m岷 m锚 n锚n 膽茫 nh峄 B谩c gi峄 t煤i x谩ch cho, ngh末 l岷 th岷 h啤i h峄憈 v矛 h峄 chi岷縰 v脿 ti峄乶 膽峄乽 trong t煤i. Nh峄 m脿 B谩c 膽i m岷 th矛 2 膽峄゛ x谩c 膽峄媙h lu么n. Nh瓢ng B谩c c岷﹏ th岷璶 c岷 t煤i cho cminh v脿o xe v脿 ng峄搃 ch峄 膽岷縩 4h h啤n th矛 v峄檌 g峄峣 cminh v矛 s峄 nh峄 th峄漣 gian ng岷痬 ho脿ng h么n tr锚n c岷 m岷 (cu峄慽 c霉ng nh峄 th岷璽 馃槄). 脌 l煤c ra kh峄廼 ch霉a c贸 m岷 b脿 c么 ng峄搃 膽岷 ch峄 膽么i d茅p c峄 m矛nh v脿 b岷 1000 ks 铆 n贸i ph岷 tr岷 ti峄乶 tr么ng d茅p, r岷 may l煤c 膽贸 m矛nh kh么ng c岷 v铆 n锚n b岷 ra xe l岷, ra xe h峄廼 b谩c t脿i th矛 b谩c b岷 Kh么ng ph岷 tr岷 n锚n l脿 mng l瓢u 媒 膽i c谩c ch霉a 峄 Myanmar 膽峄乽 ph岷 b峄 d茅p, n岷縰 c贸 gi谩 th矛 膽峄 峄 gi谩 nh瓢ng kh么ng ph岷 n峄檖 ti峄乶 tr么ng d茅p hay g矛 lquan 膽岷縩 d茅p 膽芒u nh茅.

C岷 U Bein 膽么ng th岷璽 l脿 膽么ng, khi cminh 膽岷縩 th矛 ho脿ng h么n v峄玜 l岷穘 n锚n cminh chen trong bi峄僴 ng瓢峄漣 膽i kho岷g tr膬m m茅t l脿 quay l岷 v矛 to脿n th岷 ng瓢峄漣 l脿 ng瓢峄漣 kh么ng 脿, l煤c quay v峄 膽岷 c岷 th岷 b锚n d瓢峄沬 ch芒n c岷 c贸 xe b谩n kem d峄玜 th岷 l脿 m峄梚 膽峄゛ l脿m 2 b谩t lun gi谩 r岷 1000 kyats/b谩t. Kem ngon ng峄峵 v脿 r岷 nhi峄乽 d峄玜, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 膽峄眓g trong qu岷 d峄玜 膽茫 n岷 v脿 ph啤i kh么 v峄玜 ti岷縯 ki峄噈 v峄玜 th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g (漂峄沜 g矛 Vi峄噒 Nam m矛nh c贸 nh峄痭g ch峄 b谩n kem d峄玜 th岷 n脿y). T峄 c岷 U Bein b谩c t脿i 膽瓢a cminh ra b岷縩 xe, x谩ch 膽峄 v脿o t岷璶 n啤i v脿 c岷﹏ th岷璶 b谩o cho nh芒n vi锚n h茫ng xe JJ l脿 cminh v峄 Yangon n峄痑. M矛nh c贸 ch峄 name card c峄 B谩c 膽贸 岷.

Cminh 膽岷穞 xe 峄 h茫ng JJ l煤c 21:30, 膽岷縩 Yangon l煤c 5:40 s谩ng.

Day 4: 膼岷縩 b岷縩 xe 2 膽峄゛ v峄玜 ng峄 d岷瓂 sau 1 膽锚m ch岷璸 ch峄漬, 膽ang u峄 o岷 th矛 b峄 xu峄憂g xe. L煤c l岷 膽峄 th矛 r岷 nhi峄乽 t脿i x岷 ch岷 膽岷縩 h峄廼, do 膽t h岷縯 ti峄乶 kh么ng g峄峣 膽瓢峄 cho B谩c t脿i 峄 Day 1 n锚n cminh ch峄峮 膽岷 m峄檛 B谩c h峄廼 膽i nh峄痭g 膽i峄僲 n脿y sau 膽贸 膽瓢a ra s芒n bay th矛 h岷縯 bao nhi锚u ti峄乶. B谩c 膽贸 b谩o 50.000 kyats, do m矛nh 膽茫 h峄廼 gi谩 t峄 Day 1 v峄沬 b谩c t脿i 膽瓢a cminh t峄 s芒n bay ra b岷縩 xe r峄搃 (gi谩 40.000 kyats) n锚n m矛nh tr岷 gi谩 xu峄憂g 30.000 kyats, nc qua l岷 1 l煤c th矛 膽么i b锚n 膽峄搉g 媒 gi谩 35.000kyats. V矛 ti岷縩g Anh c峄 B谩c kh么ng 峄昻 l岷痬 v脿 xe c农ng c霉i n锚n m矛nh kh么ng recommend v峄 B谩c.

N啤i 膽岷 ti锚n cminh 膽岷縩 l脿 ch霉a n峄昳 ti岷縩g nh岷 c峄 Yangon, ch霉a V脿ng. Ch霉a 膽岷筽 v脿 r峄檔g l岷痬, nghe ti岷縩g chu么ng gi贸 tr锚n 膽峄塶h th谩p th岷 t芒m tr岷g ph岷 ch岷 h岷硁. Tuy nhi锚n do ch瓢a 膬n s谩ng n锚n cminh h啤i o岷 v脿 di chuy峄僴 ra khu China Town lu么n. V矛 kh谩 m峄廼 ch芒n n锚n cminh 膽i m岷 ng玫 trong khu China Town th么i sau 膽贸 v脿o 膬n m矛 tr峄檔 峄 ngay g岷 c峄璦 h脿ng Teatime, bonus th锚m c峄慶 tr脿 s峄痑 Teatime lun. Ng峄搃 ngh峄 ng啤i 峄 膽贸 kho岷g 1 ti岷縩g, cminh 膽i qua ch霉a Sule 膽峄 膽岷縩 ch峄 Bogyi th膬m th煤. V脿o ch霉a Sule gi谩 8000 ks/ng瓢峄漣 v脿 m矛nh th岷 峄 ngo脿i ch峄 膽岷筽 h啤n 膽贸, n岷縰 b岷 n脿o kh么ng c贸 nhu c岷 膽i l峄 m脿 ch峄 mu峄憂 ch峄 岷h check in th矛 膽峄﹏g ngo脿i g岷 ch霉a ch峄 l脿 Ok. Ch峄 Bogyi th矛 gi峄憂g nh瓢 ch峄 膼峄搉g Xu芒n c峄 m矛nh 铆, r岷 nhi峄乽 c峄璦 h脿ng b谩n 膽峄 trang s峄ヽ, ph峄 ki峄噉 t贸c tai, qu岷 谩o v岷 v贸c… L煤c n脿y cminh th岷 kh谩 m峄廼 ch芒n n锚n kh么ng 膽i th锚m ch霉a n峄痑 m脿 nh峄 b谩c t脿i 膽瓢a ra qu谩n foot massage 峄 ch芒n c岷 v瓢峄 v脿 t岷璶 h瓢峄焠g m岷 ng脿y 膽i b峄 tr猫o leo ch峄 cho岷箃. Sau 膽贸 cminh 膬n tr瓢a 峄 qu谩n c啤m b峄 g岷 膽贸 v脿 di chuy峄僴 ra s芒n bay. Trong s芒n bay g岷 c峄璦 ki峄僲 so谩t c贸 1 c峄璦 h脿ng food and cake kh谩 r岷 v脿 nhi峄乽 膽峄, mng c贸 th峄 mua 膽峄 膬n l脿m qu脿 峄 膽贸 nha.

茽n gi峄漣 chuy岷縩 膽i t峄 t煤c l岷 膽岷 ti锚n c峄 cminh g岷穚 膽瓢峄 to脿n ng瓢峄漣 t峄憈, n锚n c岷 nh岷璶 c峄 m矛nh v峄 Myanmar r岷 膽岷穋 bi峄噒. V铆 d峄 nh瓢 sau:

– Vi峄噒 Nam 20-25 n膬m tr瓢峄沜 th岷 n脿o th矛 Myanmar hi峄噉 t岷 膽ang nh瓢 v岷瓂. 膼脿n 么ng 膽脿n b脿 nhai tr岷 nh峄 to猫n to岷箃 b岷 c峄 膽芒u. M矛nh 膽茫 th岷 nh峄痭g chi岷縞 xe ca ch峄 kh谩ch kh么ng k铆nh ph峄 (m脿 nxua cminh hay g峄峣 xe ch峄 l峄 铆), nh峄痭g chi岷縞 么 t么 膽峄漣 c峄 v岷玭 膽ang 膽瓢峄 th峄媙h h脿nh, nh峄痭g chi岷縞 xe m谩y l岷痯 2 x岷籲g c贸 gi貌ong 膽岷眓g tr瓢峄沜…

– Ng瓢峄漣 d芒n Myanmar nhi峄噒 t矛nh th芒n thi峄噉. 膼芒y l脿 l岷 膽岷 ti锚n 膽i n瓢峄沜 ngo脿i t峄 t煤c n锚n m矛nh kh谩 lo v矛 ti岷縩g Anh c农ng c啤 b岷 th么i k l瓢u lo谩t l岷痬 (th岷 m脿 sang 膽芒y v岷玭 th脿nh t峄憈 :p) nh瓢ng th谩i 膽峄 c峄 ng瓢峄漣 d芒n n啤i 膽芒y khi岷縩 m矛nh r岷 tho岷 m谩i. M矛nh ngh末 ch铆nh b峄焛 nh峄媝 s峄憂g ch瓢a th岷璽 s峄 hi峄噉 膽岷 v脿 ph谩t tri峄僴 n锚n ng瓢峄漣 Myanmar v岷玭 gi峄 膽瓢峄 s峄 ch芒n th脿nh th岷璽 th脿 膽谩ng m岷縩 n脿y.

– Ti岷縩g Anh c峄 ng瓢峄漣 Myanmar r岷 ng峄. Khi m矛nh n贸i Im from Vietnam, c贸 v脿i ng瓢峄漣 s岷 kh么ng hi峄僽 l岷痬. Nh瓢ng n岷縰 n贸i Im from Vi en na (Vi 锚n na) th矛 h峄 s岷 Oh yeah Vi en na 馃槄. People h峄 g峄峣 l脿 Pi pe, Day v脿 Time h峄 n贸i h啤i l啤 l峄 gi峄憂g nhau lu么n.

– 膼峄 膬n h啤i gi峄憂g 岷 膼峄. C贸 nhi峄乽 b岷 review 膽峄 膬n kh贸 膬n/ kh么ng ngon. C谩i n脿y tu峄 v脿o kh岷﹗ v峄 c峄 m峄梚 ng v脿 tu峄 qu谩n 膬n m脿 mng 膽岷縩. C谩 nh芒n m矛nh d峄 膬n n锚n m矛nh th岷 膬n 膽瓢峄, kh谩 cay nh瓢ng kh么ng 膽岷縩 m峄ヽ kh贸 膬n. 脌 c谩c qu谩n c啤m b峄 膽峄乽 c贸 l岷 rang mu峄慽 v脿 rau x脿o n锚n n岷縰 c谩c b岷 kh么ng 膬n 膽瓢峄 m贸n m岷穘 h峄 n岷 th矛 c峄 ch啤i c啤m l岷 nh茅. V峄 膽峄 u峄憂g th矛 sang 膽芒y ch峄 y岷縰 th岷 h峄 b谩n n瓢峄沜 d峄玜 v脿 n瓢峄沜 m铆a. D峄玜 qu岷 膽霉ng v脿 n瓢峄沜 nh岷, 脿 膽岷穋 bi峄噒 c贸 d瓢a h岷 qu岷 c峄眂 to nh茅 馃崏 . N瓢峄沜 m铆a ngon 馃い mng n锚n ch峄峮 qu谩n c贸 m铆a t瓢啤i v矛 nhi峄乽 n啤i 膽峄 l芒u h茅o m铆a m脿 ru峄搃 bu nhi峄乽 l岷痬.

– Bagan c峄 k铆nh, th瓢a th峄泃 ng瓢峄漣. Mandalay nh岷 nh脿ng, v峄玜 y锚n 岷 v峄玜 s么i 膽峄檔g. Yangon hi峄噉 膽岷 v峄沬 kh谩 nhi峄乽 to脿 nh脿 cao t岷g, t岷痗 膽瓢峄漬g.

– 膼i峄乽 cu峄慽 c霉ng l脿 v峄 nh峄痭g t岷 岷h 膽岷筽. H茫y mang h岷縯 nh峄痭g 膽峄 s岷穋 s峄 nh岷 m脿 b岷 c贸 v脿 to岷 s谩ng t岷 Myanmar 馃槈 C霉ng v峄沬 nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 v脿 nh峄痭g t岷 岷h ch峄 t岷 3 n啤i: Bagan, Mandalay v脿 Yangon th矛 t贸m l岷 l脿 Th岷璽 tuy峄噒 v峄漣 馃ぉ

C谩c th么ng tin trong chuy岷縩 膽i:

馃洬 Cminh book tr锚n traveloka t峄 th谩ng 7 n锚n 膽瓢峄 gi谩 kh谩 t峄憈: 3tr3/ng瓢峄漣 kh峄 h峄搃 c峄 VNA. H峄搃 th谩ng 9 m矛nh th峄 check th矛 VJ c农ng v岷玭 c貌n v茅 gi谩 t峄憈 ~ 2tr6/ ng瓢峄漣 kh峄 h峄搃, tuy nhi锚n c谩c b岷 n锚n c芒n nh岷痗 c峄檔g c岷 ti峄乶 mua th锚m g贸i h脿nh l媒 k媒 g峄璱 n岷縰 nhi峄乽 膽峄 nh茅.

Ch岷穘g 膽i: 16:30 – 18:00 (gi峄 Vi峄噒 Nam sang gi峄 Myanmar tr峄 膽i 30 ph煤t)

Ch岷穘g v峄: 18:55 – 21:20 (膽芒y l脿 gi峄 c峄 Myanmar nha c貌n chuy峄僴 sang gi峄 Vi峄噒 Nam th矛 c峄檔g th锚m 30 ph煤t).

鈴 Myanmar c贸 4 n啤i n峄昳 ti岷縩g 膽峄 膽岷縩 du l峄媍h: Bagan – Inle – Mandalay – Yangon. C峄 t铆nh th岷 n脿y 2 ch峄 l脿 4 ng脿y, c貌n 3 ch峄 5 ng脿y nh瓢 cminh l脿 l峄媍h h啤i c膬ng 膽贸. Tu峄 k岷 ho岷h b岷 th铆ch th岷h th啤i t岷璶 h瓢峄焠g hay l脿 膽i h岷縯 cho bi岷縯 th矛 s岷痯 x岷縫 nh茅.

馃彥 Kh谩ch s岷: Cminh 膽岷穞 tr锚n app traveloka lun, app hay c贸 m茫 gi岷 gi谩 n锚n c谩c b岷 l瓢u 媒 膽峄 膽瓢峄 谩p m茫 nh茅.

Bagan: Bagan View Hotel (900k Vnd/膽锚m ph貌ng 膽么i Deluxe)

Mandalay: The Hotel Nova (720k Vnd/膽锚m ph貌ng Superior)

馃挼T峄 gi谩: Cminh 膽峄昳 ti峄乶 Vi峄噒 sang Usd 峄 nh脿 tr瓢峄沜 r峄搃 sang Myanmar 膽峄昳 ti峄乶 Kyats (Ch岷)

1 usd = 23.340 Vnd

1 usd = 1503 Ks

Chia ra th矛 1000 Ks = 15.500 Vnd

馃殞 Xe bus: Cminh ch峄峮 h茫ng m脿 mng review t峄憈 nh岷 l脿 h茫ng JJ Express. V矛 膽i 2 ng瓢峄漣 th么i n锚n cminh kh么ng book tr瓢峄沜 qua app m脿 ra b岷縩 xe v脿o v膬n ph貌ng JJ 膽峄 膽岷穞. N岷縰 b岷 mu峄憂 膽瓢峄 ch峄峮 gh岷 ng峄搃 膽岷 th矛 book tr瓢峄沜 qua app v脿 thanh to谩n b岷眓g th岷 Visa/Master

Yangon-Bagan: 19usd/ng瓢峄漣 = 55100 ks (10 ti岷縩g 膽岷縩 n啤i)

Bagan-Mandalay: 7usd/ng瓢峄漣 = 20300 ks (4 ti岷縩g 膽岷縩 n啤i)

Mandalay-Yangon: 55100ks gi峄憂g chuy岷縩 膽岷 (10 ti岷縩g).

馃摓 Sim + 3g: M矛nh ch峄峮 sim Mytel g贸i 3GB gi谩 5000Ks d霉ng su峄憈 膽岷縩 h么m v峄 ra sbay l脿 h岷縯 s岷h 3g v脿 kh么ng g峄峣 膽瓢峄 膽i峄噉 tho岷. B岷 c贸 th峄 l峄盿 th锚m c谩c g贸i 峄 岷h m矛nh 膽茫 ch峄.

馃晫 V茅 v脿o tham quan:

Bagan: v脿o 膽岷縩 n峄檌 th脿nh l脿 n峄檖 25000ks/ng瓢峄漣 膽岷縩 ch霉a n脿o c农ng 膽瓢峄. Gi峄 v茅 膽峄 gi啤 ra khi c贸 ng瓢峄漣 y锚u c岷 check.

Mandalay: C谩c khu ch霉a trong n峄檌 th脿nh b岷 mua 1 v茅 l脿 膽瓢峄 膽i h岷縯 10000 ks/ng瓢峄漣. Ngo岷 th脿nh khu Mingun gi谩 5000 ks/ng瓢峄漣 (d脿nh cho kh谩ch n瓢峄沜 ngo脿i).

馃彈M峄檛 ch煤t ti岷縞 nu峄慽 l脿 d峄媝 m矛nh 膽i c贸 v脿i ch霉a 膽ang tu s峄璦 n锚n kh么ng th峄 chi锚m ng瓢峄g to脿n b峄 c岷h quan m峄檛 c谩ch ho脿n h岷. Ng t铆nh kh么ng b岷眓g tr峄漣 t铆nh m脿 hehe

Anyway, m矛nh ngh末 thanh xu芒n tu峄昳 tr岷 n岷縰 c贸 c啤 h峄檌 n锚n 膽岷縩 Myanmar 铆t nh岷 1 l岷. Du l峄媍h ch铆nh l脿 膽峄 kh谩m ph谩 cu峄檆 s峄憂g, v岷瓂 n锚n h茫y 膽i khi tr谩i tim b岷 mu峄憂 膽i 馃グ

#checkinBagan

#checkinMandalay

#checkinYangon

You Might Also Like