5 quán cà phê để “nhìn vào mắt nhau”

Tháng 10 năm 2015, Tổ chức thúc đẩy hòa bình The Liberators của Úc khởi xướng  The World Biggest Eyes Contact Experiment (Tạm dịch – Thử nghiệm Giao tiếp bằng mắt lớn nhất thế giới). Trong thử nghiệm này, 2 người xa lạ sẽ nhìn vào mắt nhau trong vòng 60s. Thử nghiệm diễn ra…