Browsing Category

Đi ăn nhậu

Đi ăn nhậu Đi cà phê

REVIEW PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Đây là bài review sơ bộ về chuyến đi chơi hơn 5 ngày của mình. Vì nghe nói đi Phượng Hoàng Cổ Trấn một mình khác nguy hiểm với không có thời gian sắp xếp nên mình đi tour cho tiện.Thời tiết:Nơi mình đi…

31/10/2019