Bức tượng đôi tình nhân ‘hôn nhau’ một lần mỗi ngày

Bức tượng tình nhân ở Georgia

 
 
Bức tượng tình nhân ở Georgia

Một bức tượng tương tự dự kiến sẽ được dựng ở thành phố biển Nha Trang, Khánh Hoà trong thời gian tới. 

Video: Pawel R, List of Amazing
Việt hóa: Nguyên Chi

Bình luận

bình luận