7 bước để chiến thắng nỗi sợ

Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ riêng nhưng không mấy ai thực sự muốn đối diện với chúng. Nỗi sợ là một thế lực khủng khiếp khiến cơ thể bạn như đóng băng, cản trở con đường bạn đang đi, đẩy tâm trí bạn đến những nơi chốn vô lý không tưởng. Thấu hiểu về nỗi sợ có lẽ chính là bước đầu tiên trong hành trình chinh phục chúng của bạn.