Review chuyến đi Đảo Mắt Rồng ở Quảng Ninh

Đã bao giờ bạn thích 1 nơi nào đó vừa kỳ bí, vừa hoang sơ, vừa nên thơ lại vừa lãng mạn chưa? Nếu có thì chắc chắn một lần nào đó bạn phải tới Đảo Mắt Rồng – Quảng Ninh Mềnh vừa có một chuyến đi cực kỳ đáng nhớ tới Đảo Mắt Rồng. Môt…