Xóa Instagram, Elon Musk cho rằng mạng xã hội khiến chúng ta không hạnh phúc

  • 1
    Share

Cuối tháng 8 vừa qua, tài khoản Instagram với 8 triệu followers của Elon Musk đã biến mất. Trên Twitter, tỷ phú Elon Musk đã tweet ngắn gọn lý do ông xoá Instagram: “Instagram is so thristy, yet gives you Death by Water” (tạm dịch: Instagram luôn cần nước, và bạn có thể chết đuối vì nó”. Trước đó, vào tháng 3, Elon Musk cũng từng có ý định xóa bỏ luôn tài tài khoản Facebook của Tesla và SpaceX.


  • 1
    Share